top of page

GDPR

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester skal du føle deg trygg og ivaretatt.

Om personoppl
ysninger og regelverket:
Personopplysninger er informasjon som samles og som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, telefonnummer, e-postadresse.


Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside (www.datatilsynet.no)
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte med oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dinepersonopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette, er å kontakte med oss.

Klager:
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte med oss. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.

Trondheimfishing.no og medfølgende tjenester eies og driftes av Trondheim Service og Tjeneste Baranyai, Org.nr: 927 631 334, Vestre Rosten 65 D, 7072 Trondheim.

bottom of page